Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een dagje ITALIA in Antwerpen

TER AFSLUITING

Nu heb je Antwerpen – misschien wel je eigen stad? – eens vanuit een andere hoek leren kennen. En nu het doek is opgegaan voor ‘Italië in Antwerpen’, denkt u misschien toch ook: ‘Antwerpen? Italiaanser dan ik dacht!’ Hopelijk hebt u kunnen genieten van minstens een dagje ‘dolce vita’!

Ciao e arrividerci !