Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Ekeren, Sint-Laurentiuskerk

De Sint-Laurentiuskerk in Ekeren-Schoonbroek is letterlijk een buitenbeentje, zowel qua ligging als qua architectuur. Bij de uitbreiding van de Antwerpse haven werden enkele polderdorpen volledig van de kaart geveegd, zo ook het naburige Wilmarsdonk. De eeuwenoude gotische dorpskerk moest eraan geloven en werd in 1966 gesloopt. Haar toren is als enige baken van het verdwenen dorp overeind blijven staan vereenzaamd te midden van eindeloze stapels containers. Onder meer om die ontheemde bevolking een nieuwe woonplaats te verschaffen werd naast het dorp Ekeren de nieuwe stadswijk Schoonbroek opgetrokken die een zelfstandige parochie zou worden. Als erfgenaam van de parochie van Wilmarsdonk kreeg ze ook de patroonheilige van het verdwenen Wilmarsdonk toebedeeld: Laurentius.

De noodkapel deed een 25-tal jaren dienst tot de inwijding van de huidige kerk in 1980 naar ontwerp van P. Schellekens en K. Beuten.

Als erfgenaam van de voormalige dorpskerk van Wilmarsdonk huisvest deze moderne kerk een deel van de kunstwerken en religieuze artefacten uit de gesloopte polderkerk. Het meest opvallende en klankrijke is uiteraard het pas gerestaureerde barokke Bremserorgel, bijna een unicum.  Het dateert nog uit het derde kwart van de 17de eeuw.

Via DEZE KAART kan u een reisweg bepalen in functie van uw vervoermiddel.
Ook VELO-Antwerpen is een optie: https://www.velo-antwerpen.be/