Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Borgerhout, Sint-Jan-Evangelistkerk

Neoromaanse kerk, gebouwd door architect F. Baeckelmans (1890). Het grondplan is basilicaal en in kruisvorm, met opvallende halfcirkelvormige structuren en ineen vloeiende bogen. Triforium (gaanderij) dat de ganse kerk omspant. Opvallende robuuste toren. Sobere interieurversieringen. Uniek geheel van kruiswegstaties (J.W. Rosier, 1908) geschilderd op koper en gevat in koperen kaders. 16de en 18de-eeuwse schilderijen resp. van P. Thijs W.J. Herreyns. Anneessensorgel uit 1895.

De kerk werd in 2018 onttrokken aan de eredienst. De eerste openbare activiteit was een succesrijke voddenmarkt … in het aanschijn van het prestigieuze hoofdaltaar. O tempora, o mores.

De kerk, die met haar robuuste en unieke toren vanop de Ring een van de voornaamste blikvangers van Antwerpen is – zeker als je via de E 313 uit de richting Luik of via de E 34 uit de richting van Eindhoven komt – fungeerde meer dan 100 jaar als een triomfteken van het christendom.  Voor wie nu op de hoogte is, staat het torenkruis er nu als een symbool van vergane glorie en van een wegkwijnende kerkgemeenschap.

Via DEZE KAART kan u een reisweg bepalen in functie van uw vervoermiddel.
Ook VELO-Antwerpen is een optie: https://www.velo-antwerpen.be/