Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Sint-Amanduskerk

Neogotische kerk, gebouwd door Lode Baeckelmans tussen 1869 en 1874. Ze biedt een uitgelezen architectonisch concept, een combinatie van klassieke Fransgotische stijlkenmerken zoals toegepast door de 19de-eeuwse Franse architect Viollet-Leduc en elementen van de Vlaamse Scheldegotiek. Bijzondere aandacht verdienen de neogotische glasramen van Bethune, Didron en Stalins&Janssens en de 20ste-eeuwse ramen van E. Steyaert.

Via DEZE KAART kan u een reisweg bepalen in functie van uw vervoermiddel.
Ook VELO-Antwerpen is een optie: https://www.velo-antwerpen.be/

Praktische informatie

Eucharistievieringen
Woensdag: 09:00 (weekkapel via Vliegenstraat)
Zondag: 11:00 

Pastorij
Sint Norbertusstraat 1, 2060 Antwerpen
tel. +32 (0)3 232 08 48
sint-amandus@warmnoord.be
parochie-sint-amandus