Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

De voordrachten van TOPA

Getrouw aan zijn eigen missie wil TOPA graag het Antwerps kerkelijk erfgoed ontsluiten voor een zo breed mogelijk publiek, o.m. door voordrachten, zowel voor een gespecialiseerd als voor een breed publiek.

1.  VOORDRACHTEN N.A.V. PUBLIEKE EVENEMENTEN

 

Jaarlijkse manifestaties zoals Erfgoeddag, Open Monumentendag, Nacht van de Musea, Open Kerkendag en Nacht van de Kerken genieten de status van opendeurdag. Net als officiële jubileumvieringen vormen zij steeds een dankbare aanleiding om soms ook verrassende themas uit te diepen. Wanneer het thema verband houdt met kerkelijk erfgoed, wil TOPA zich inspannen om een inleidende voordracht te houden, allereerst voor wie op een of andere wijze bij deze culturele evenementen betrokken is als organisator, gids, onthaalpersoon, toezichter.

Met deze voordrachten willen we het betreffende thema in een ruime cultuurhistorische en ook bredere Antwerpse horizon ontvouwen. Enerzijds willen we hiermee tegemoetkomen aan al wie bij zo’n evenement de bezoekers te woord wil staan. Tegelijkertijd willen we enige vertroosting aanbieden aan de vaste medewerkers die bij zo’n evenement op hun vertrouwde site blijven en daardoor – voor de zoveelste maal – verhinderd zijn om eens over het muurtje bij de buren te gaan kijken.

2.  DE VOORDRACHTEN TIJDENS DE LESSENREEKS VAN DE BASISCURSUS

Op elke avond van de 15-delige lessenreeks komt een afgelijnd onderwerp aan bod. Wie niet voor de volledige lessenreeks van deze BASISCURSUS KERKGIDS is ingeschreven, kan al naargelang de eigen interesse bij een of meerdere avondlessen aansluiten (zo het aantal ingeschrevenen dit toelaat). Er wordt dan wel een bijdrage van 10 euro per avond gevraagd.

Voor verdere info: zie BASISCURSUS KERKGIDS.

Wenst u bij u ter plaatse een thematische voordracht over een kunst- of cultuurhistorisch onderwerp dat verband houdt met het kerkelijk erfgoed? Of wenst u een voordracht om het onthaal en de gidsenwerking bij u te inspireren of te ondersteunen? Contacteer ons via info@topa.be