Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een dagje ITALIA in Antwerpen

Nogmaals Sint Franciscus

Ossenmarkt

De kloosterorde van de kapucijnen vind je haast in elke Italiaanse stad van formaat in de volkswijken. In Antwerpen waren ze oorspronkelijk gevestigd op de naburige Paardenmarkt, sinds 1856 hier op de Ossenmarkt. Nu is de gemeenschap van broeders hier meer internationaal dan voorheen. Zij dragen hun ordestichter Sint-Franciscus in hun hart, maar “waar het hart van vol is, loopt de mond van over” en hebben hem willen eren met een gevelbeeld op hun kerkje, dat in 1892 vergroot werd. Aldus kan misschien wel ’s werelds meest populaire heilige ook in deze studentenbuurt jongeren blijven uitdagen.