Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een dagje ITALIA in Antwerpen

Melkmarkt 37-39

In dit huis, gebouwd in 1493, woonde in 1509 de Florentijnse handelaar Jeronimo Frescobaldi. Hij voegde aan de tweede binnenplaats een arcade toe zodat het huis al wat meer op een statig palazzo begon te lijken. De familie Frescobaldi is de voornaamste geldmacht in Europa totdat de Duitse Fuggers de taak van geldschieter overnemen. De kooplieden in Antwerpen ondervinden wel eens gewetensproblemen als zij financiële transacties moeten afsluiten, aangezien de kerk dergelijke zaken verbiedt. Ook is het streng verboden om handel te drijven met de heidenen. Girolamo Frescobaldi, koopman en bankier, heeft het in 1507 gewaagd om in overtreding van het pauselijk verbod rechtstreeks van de sultan van het Ottomaanse Rijk aluin te kopen. Hij wordt daarvoor in beschuldiging gesteld door de hoogste kerkelijke overheid en bedreigd met de banvloek. Door tussenkomst van de landsregering worden de tuchtmaatregelen ingetrokken. In de 17de eeuw werd het pand verbouwd, getuige daarvan o.m. de barokke poortomlijsting en de arcade op de binnenplaats.