Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Sint-Julianusgasthuis

Vandaag: Galerie De Zwarte Panter

Ook nog: Pelgrimherberg

Het Sint-Julianusgasthuis werd in 1305 gesticht door Ida van der List-van Wijneghem en kanunnik Jan Tuclant en diende eeuwenlang als herberg voor (arme) vreemdelingen op doorreis.

Vandaag is daar de kunstgalerie De Zwarte Panter gehuisvest.

Jaarlijks op Witte Donderdag organiseert de Antwerpse vzw Sint-Julianusgasthuis er een pelgrimsmaaltijd voor twaalf armen ter nagedachtenis van Het Laatste Avondmaal van Jezus.

En sinds maart 2012 kunnen pelgrims op doortocht hier opnieuw terecht voor maximaal één overnachting.

Via DEZE KAART kan u een reisweg bepalen in functie van uw vervoermiddel.
Ook VELO-Antwerpen is een optie: https://www.velo-antwerpen.be/