Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

TOPA? Wie zijn wij?

De rede van Antwerpen in de Oostenrijkse Tijd

Bezoekers onthalen en begeleiden in het kerkelijke erfgoed wil zeggen hen het verhaal van christelijke kunstbeleving aanreiken. Ook de Kerk die al eeuwenlang opdrachtgeefster is van deze kunst voor de geloofsbeleving, vindt het belangrijk dat toeristen kennis kunnen maken met dit patrimonium, zowel in verwondering als in wetenschappelijke, cultuurhistorische, kennisoverdracht.

Aldus behoort dit aanbieden van cultuurhistorische rondleidingen in monumentale kerkgebouwen tot de werking van toerismepastoraal. ‘Pastoraal’ betekent mensen tegemoet komen en begeleiden naar meer mens worden, dit volgens de normen van Jezus’ evangelie. Daarom houdt het onthaal van bezoekers in kerken voor de onthaalgidsen een engagement in vanuit het geloof – of minstens vanuit respect voor dit geloof – in Christus, Hij die ‘het Licht van de wereld’ is. M.a.w. geen uitleg over een kerk zonder verwijzing naar ‘de hoek-‘ en ‘sluitsteen’ Christus.

Wie zelf een kerk als ‘huis van God’ of als gebedsplaats beleeft, blijft het best geplaatst om de eigenheid van een monumentale kerk te verwoorden. Hij/zij beléeft de ziel der dingen… en wie uit ervaring spreekt…

Het kan echter geenszins de bedoeling zijn dat wij belerend preken, anderen direct willen overtuigen of onze strikt persoonlijke visie gaan verkondigen. Onze evangelische missie is er, maar subtiel: doorheen ons enthousiasme in het verhaal moeten de toeristen kunnen aanvoelen dat de kernboodschap van deze christelijke kunst altijd opnieuw mensen persoonlijk kan aanspreken.

Meer over onze doelstelling en werkwijze via onderstaande knoppen.