Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een dagje ITALIA in Antwerpen

Beeld van Minerva (M. Mascherini)

Steenplein, Zuiderwandelterras
Zuiderwandelterras – Beeld van Minerva (M. Mascherini)

Het bronzen beeld van Minerva is een werk van Marcello Mascherini (Udine, 1906 – Padua, 1983). De beeldhouwer van de langgerekte, toegespitste en gestileerde vormen, en hoekige knieën en ellenbogen, kende zijn internationale doorbraak in de beginjaren 1950 uitgerekend na zijn deelname aan de Antwerpse Biënnale in Middelheim. Dit beeld werd door het stadsbestuur in 1958 voor deze plek aangekocht. De Romeinse mythologische krijgsgodin, tevens beschermster van steden, kunsten en wetenschappen, vertolkt de verwachtingen van de Scheldestad door fier in de richting van de zee te staren, uitkijkend naar de voorspoed die uit alle hoeken van de wereld wordt aangevoerd. Toch een eer voor deze Italiaanse beeldhouwer om zo’n betekenisvol beeld op zo’n unieke, symbolisch locatie te mogen plaatsen.