Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Christelijke erediensten in en rond Antwerpen

De Katholieke eredienst in de Antwerpse kerken gebeurt steeds in het Nederlands.
De uren van de Missen vindt u op de bladzijde ‘praktische informatie’ van elke kerk.

Voor de Nederlandstalige Protestantse gemeenten in Antwerpen kan u terecht op nl.protestant.link

Voor anderstalige diensten kan u een van de hiernavolgende documenten opvragen.

Christelijke erediensten in en rond Antwerpen NL

Christian worship in and near Antwerp EN