Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Sint-Carolus-Borromeuskerk

Rondleidingen

Voor individuele bezoekers:

Bezoek aan de kerk
in diverse talen
• maandag – zaterdag: doorlopend tijdens de openingsuren
• rondleidingen verzorgd door de gidsen van de Onthaalgroep van TOPA, onder het motto: ‘Kunst zien: meer dan één ogen-blik’
• gratis

Bezoek aan de kantkamer
woensdag doorlopend tijdens de openingsuren.

Voor groepen

Bezoek aan de kerk
De gespecialiseerde onthaalgidsen van TOPA willen graag – zo mogelijk – inspelen op specifieke belangstellingspunten van uw groep
• In meerdere talen mogelijk
• 95 EUR per gids en maximum 20 personen

extra bezoek achter de schermen (o.a. de crypte) + 5 EUR p.p.

Reservatie
parochie info@scba.be
coördinator TOPA-gidsen sint-caroluskerk@topa.be +32 (0)477 520 198

Bezoek aan de kantkamer
woensdag doorlopend tijdens de openingsuren.
op andere dagen na afspraak via +32 (0)3 231 37 51

De oorspronkelijke spirit van de Sint-Carolus Borromeuskerk, zijnde de vroegere jezuïetenkerk, komt ook ruim aan bod in de stadswandeling ‘Antwerpen Barokstad, met dank aan de jezuïeten’. Een aparte BAROK-WANDELING, een die u ditmaal niet gedwee van het ene topwerk naar het andere leidt, maar die u liever in voeling brengt met het sociale en culturele leven waar de barok zijn voedingsbodem in vond. Niet allereerst de technische creativiteit van kunstenaars, wél de kunst om te begeesteren maakt iemand tot influencer. Als geen ander in de 17de eeuw verstonden de jezuïeten die kunst van te overtuigen, hierin (meer dan) een handje geholpen door Rubens.

De tijd van de barok was een turbulente tijd. In dat tijdsgewricht zag de orde van de jezuïeten het licht en ontwikkelde zich tot een wereldwijd vertakte vereniging. De leden richtten het hart naar God maar stonden met beide voeten in de wereld. Al gauw streken de jezuïeten ook in Antwerpen neer. En hoe!? Dat willen we ontdekken in deze in menig opzicht verrassende stadswandeling die ons hiermee de wortels toont van vele verworvenheden die we vandaag als vanzelfsprekend beschouwen. Een reis door het verleden om het heden beter te begrijpen en onze hoop op de toekomst te sterken.

Duur 2,5 à 3 uur.
140 euro voor een groep van max. 20 personen.
Wandeling op weekdagen.

Voor de historische achtergrond kan u op deze pagina terecht.

Voor meer informatie en voor reservatie kan u terecht via info@topa.be