Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Berchem, Sint-Willibrorduskerk

De geschiedenis van de kerk gaat terug tot de 9de eeuw. Het huidige gebouw dateert deels uit de vroege 16de eeuw. Het hoogkoor en de kruisbeuken zijn opgetrokken in laatgotische stijl. De middenbeuk en de zijbeuken zijn neorenaissance en neoclassicistische toevoegingen uit het midden van de 19de eeuw. 17de-eeuws kunsthoutsnijwerk voor de biechtstoelen en het koorgestoelte. Ook praalgraven uit die periode. Altaren van P. Scheemaekers (1692). Mooi Forcevilleorgel (1725).

Via DEZE KAART kan u een reisweg bepalen in functie van uw vervoermiddel.
Ook VELO-Antwerpen is een optie: https://www.velo-antwerpen.be/

Praktische informatie

Eucharistievieringen
Zondag: 8:30 en 11:30 

Bezoekuren
Elke zondag: van 08:00 tot 12:30 uur
Elke donderdag: van 08:00 tot 12:00 uur
Kerstverlof: elke dag: 13:00 tot 17:00 kerststallententoonstelling
Onder voorbehoud van speciale vieringen

De kerk is vrij toegankelijk 

Pastorij
Heilig Hartstraat 11, 2600 Berchem
Tel +32 (0)3 239 21 99
sint.willibrordus@skynet.be