Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een dagje ITALIA in Antwerpen

Huis Sint-Franciscus

Lange Nieuwstraat 43

Het pand wordt al vermeld in 1458, maar het huidige huis werd zwaar gerestaureerd in 1927. De oude huisnaam geeft aan hoe populair de vrolijke Italiaanse heilige uit Assisi wel niet was. Vóór de invoering van de huisnummering (in de 19de eeuw) waren er in Antwerpen liefst 21 burgerhuizen naar hem vernoemd.