Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Sint-Willibrorduskerk

Monumentale en in het stadsbeeld opvallende neogotische kerk gebouwd door de architecten L. en H. Blomme. Ook het interieur is bijzonder met zijn omlopend triforium. Kunstwerken: o.m. een 15de-eeuws beeld van O.-L.-V. met de Druiventros, een schilderij van P.P. Rubens met Sint-Willibrordus in de hoofdrol en vier unieke votiefschilderijen. Glasramen van de befaamdste glazeniers: Stalins & Janssens, Dobbelaere, Eugeen Yoors en enkele in de Bethunetraditie.

Via DEZE KAART kan u een reisweg bepalen in functie van uw vervoermiddel.
Ook VELO-Antwerpen is een optie: https://www.velo-antwerpen.be/

Praktische informatie

Eucharistievieringen
Dinsdag, Woensdag  en Donderdag: 18:00
Zondag: 10:30 

Bezoekuren
Maandag tot vrijdag: 09:00 tot 12:00
Zondag: 10:00 tot 13:00
Onder voorbehoud van speciale vieringen
De kerk is dan vrij toegankelijk

Info & Pastorij
Pastorijstraat 39, 2060 Antwerpen
tel +32 (0)3 236 62 10
e-mail : swa@parochies.kerknet.be
Parochie Sint-Willibrordus

Rondleidingen

Groepsbezoek is gratis.
Aanvragen groepsbezoek:
ludo.schoonjans@skynet.be 
Tel +32 (0)3 236 31 15
of +32 (0)485 169 165