Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Disclaimer

Voor deze website werd ernaar gestreefd de rechten van de illustraties volgens wettelijke bepalingen te regelen.
Wie desondanks meent zekere rechten te doen gelden, kan zich via de contactpagina tot ons wenden.

Veel afbeeldingen zijn hetzij vrij van rechten, hetzij onder copyright van de betreffende kerkfabriek.

Met ´bron: Donnet´ wordt bedoeld het deel “Provincie Antwerpen” van https://www.erfgoedplus.be/collecties/religieus-erfgoed