Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Deurne, Sint-Fredeganduskerk

De kerk is centraal gelegen in Deurne. Ze is beschermd als monument.

Bij de ‘slag van Deurne’ op 2 maart 1579 gevoerd tussen de Spanjaarden en de Staatsen worden de kerk en het ganse dorp verwoest. In de eerste helft van de 17de eeuw wordt de vrijstaande driebeukige kerk in laatgotische stijl heropgebouwd in regionale baksteen, met banden van witte zandsteen (zgn. ‘speklagen’). In oktober 1644 wordt de kerk plechtig ingewijd. Opvallend is de afwezigheid van een westtoren.

Het rijke barokke interieur is ten dele afkomstig van de Antwerpse Sint-Michielsabdij. Tot in de 19de eeuw wordt de Sint-Fredegandusparochie immers bestuurd door de Norbertijnen van deze abdij. Mooie barokke altaren. Het hoofdaltaar (1700) met schilderij van J.P. Ykens (1701) en het Sint-Fredegandusaltaar (1680) gebeeldhouwd door J.B. De Vré, met schilderij van P. Ykens (1682).

Aangenomen wordt dat de heilige Fredegandus afkomstig was uit deze streek en leefde in de 7de eeuw. Hij zou benedictijner abt zijn geweest in Deurne en was vooral begaan met de kerstening van de plaatselijke bevolking. Door de toenemende devotie voor deze heilige wordt in 1644 de kerk aan Sint-Fredegandus toegewijd. Vóór die tijd was zij immers een Onze-Lieve-Vrouwekerk. Onze-Lieve-Vrouw van Peis en Vrede wordt trouwens nog steeds in deze kerk vereerd.

De site is ook beroemd om haar aanpalend kerkhof met talrijke pronkgraven van de Antwerpse burgerij sinds de 18de eeuw.

Via DEZE KAART kan u een reisweg bepalen in functie van uw vervoermiddel.
Ook VELO-Antwerpen is een optie: https://www.velo-antwerpen.be/