Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

WELKOM !

De rede van Antwerpen in de Oostenrijkse Tijd

Beste bezoeker, welkom in Antwerpen en in een van de vele prachtige kerken die onze stad rijk is. U zal versteld staan van de bewogen geschiedenis en van zoveel wonderlijke creativiteit. De talrijke kerktorens nodigen u al van ver uit om te komen genieten van rust en tijdloze schoonheid. Hier vindt u alles informatie die van nut kan zijn bij uw toeristisch bezoek:

En u, beste bezoeker uit Nederland, mag zich in onze stad best thuis voelen want u zal verrast staan over hoe ‘Nederlands’ Antwerpen wel is. Inderdaad, onze stad is ook uw stad. Over onze onderlinge relaties vindt u alles terug in het gastboekje Beste Buren uit Nederland, hartelijk welkom in Antwerpen!

Waar gaat uw belangstelling naar uit?

 • Wil u eenvoudig te weten te komen welke kerken u kan bezoeken? Waar u ze vindt? Wanneer u er terecht kan? Ga naar praktische informatie.
 • Kom kijken en laat u rondleiden door onze gastvrije gidsen. Zij helpen u graag de ongekende verhalen en de verborgen symboliek te ontsluieren. Er zijn verschillende mogelijkheden.
  • Wil u een individuele rondleiding in een van de vijf toeristische kerken? (Deze zijn gratis en zonder voorinschrijving. Raadpleeg ook ter plaatse de valvas van de kerk of vraag het aan de balie.)
  • Wil u een groepsrondleiding in de vijf toeristische kerken? (Deze zijn uiteraard betalend )
  • Wil u een schoolbezoek brengen? Wij bieden u een gamma van thematische rondleidingen voor jongeren, aangepast aan de eindtermen van alle graden in het (Belgisch) onderwijs. (Deze zijn doorgaans betalend.)
 • Wil u een kerkdienst bijwonen? Maak dan hier uw keuze voor uw eigen kerkgemeenschap: Rooms-Katholiek, Orthodox, Anglicaans, Protestants (voor zover aangesloten bij de Oecumenische werkgroep Antwerpse Raad van Kerken). U vindt er ook anderstalige kerkdiensten.

Maar ook op deze website kan u al uitgebreid kennis maken met de kerken.

 • U kan op deze website terecht zowel voor een korte kennismaking of een uitvoerige beschrijving, als voor cultureel-wetenschappelijke duiding. Kies zelf:
  • Kiest u voor een korte kennismaking? Een smaakmaker helpt u op pad te gaan. Voor de vijf toeristische kerken zijn deze beschrijvingen ter beschikking in meerdere talen. Zie de TOPA-website in de betreffende taal.
  • Kiest u ervoor om intenser te genieten van de kunstschatten in onze kerken? Dan vindt u beslist uw gading in de uitvoerige beschrijving. U zal zich verbazen over de verhalende beeldvoorstellingen en de verborgen symboliek maar evenzeer over hun bewogen geschiedenis en hoe het kunstwerk verweven is met het eigentijdse sociaal-culturele leven.
  • Het derde niveau is het dynamisch wetenschappelijke forum, waar vakkundigen terecht kunnen voor het voetnotenapparaat en voor de belangrijkste discussiepunten per kunstwerk. (nog in ontwikkeling).
 • Ligt kaartlezen u beter? Ook dat kan via deze interactieve kaart van de monumentale kerken in het bisdom Antwerpen.
 • Gaat u er op uit in de provincie Antwerpen? Tal van bezienswaardige kerken liggen in de Kempen op de route. Raadpleeg de eigen websites van de kerken en die van TOPA: www.topa-kempen.be.

En wat vindt u in onze stad, wandelend van kerk naar kerk?

 • Niet enkel binnen in de kerken, ook buiten op straat wordt het ‘goede nieuws’ uitgebeeld. Deze religieuze straatbeelden zijn heel typisch voor Antwerpen, vooral de zwierige Mariabeelden die u op de hoeken van de straten begroeten.
 • Wilt u echt op reis in eigen stad en telkens genieten van andere landen? Kies dan voor ‘een dagje … in Antwerpen’. U kan dan op eigen ritme een parcours door het historische stadscentrum volgen en in de sfeer komen van uw geliefd vakantieland. U zal verrast staan over het internationale karakter van Antwerpen! Op onze website bieden we niet minder dan 6 wandelingen aan.
 • Of houdt u het midden in de winter liever bij een gemoedelijke Kerstwandeling? Deze thema’s zijn ook per toeristische kerk uitgewerkt.
 • Wie de kunstzin van zoveel moois rustig en intens wil nasmaken, kan zich behelpen met onze publicaties (die u doorgaans in elke toeristische kerk kunt aanschaffen).
  • Wilt u uw bezoek grondig voorbereiden of er langer van nagenieten, dan kunt u zich verdiepen in een van de kunstboeken over elk van de vijf toeristische kerken.
  • Een serie internationale gastboekjes belicht telkens de veelvuldige relaties tussen één bepaald land en Antwerpen. Zo is er ook Beste Buren uit Nederland, hartelijk welkom in Antwerpen!
   • Voor bezoekers uit (voorlopig 15) andere landen bestaat zo’n origineel gastboekje op zakformaat in hun eigen taal. Antwerpenaren en andere Vlamingen die een buitenlandse bezoeker willen ontvangen kunnen telkens gebruik maken van een Nederlandstalige versie.
  • En misschien wenst u nog eens een stijlvolle wenskaart per post te versturen, zoals kerstkaarten?
 • Hebt u belangstelling voor onze didactische aanpak, aangepast per leeftijd? Onder Didactiek bieden we u enkele didactische methoden en hulpmiddelen aan; leessleutels, tijdstabellen, knutselmogelijkheden, kerkrally’s met werkopdrachten, quiz, zegswijzen, literatuur.
  • Deze nieuwe rubriek is nog in ontwikkeling
 • Wil u zich even dieper bezinnen over vakantie en reizen dan vindt u hier een waaier van teksten die u kunnen inspireren. Onder meer is er een internationaal gebed voor toeristen, zoals het jarenlang onder de gewelven van de Antwerpse kathedraal heeft weerklonken als een rustpunt op de weg van het leven.

.

Onze missie van ToerismePastoraal Antwerpen (TOPA vzw) is: de mens van dienst zijn in zijn tocht naar meer sociale, culturele en spirituele diepgang. Toegespitst op het kunsttoerisme luidt onze leuze in de kerken: “stenen doen spreken”. Graag delen we onze ervaringen met ieder die dit beoogt. Wilt u meer weten over onze vereniging: Wie zijn wij?

Mogelijks voelt u zich niet thuis in de terminologie van de Rooms-Katholieke kerk. Om u hierin wegwijs te maken hebben wij in deze website een overzicht van deze terminologie ingebouwd, samen met een woordenlijst die u ook op heel wat pagina’s een helpende hand wil aanreiken. 

Tot slot nodigen wij u uit op een diepe “Very High Resolution” duik in enkele van de in onze kerken aanwezige meesterlijke schilderwerken.