Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Algemene verordening gegevensbescherming

Versie geldig vanaf 25 mei 2018

 

De persoonsgegevens die u bezorgt aan Toerismepastoraal Antwerpen vzw (TOPA) worden verwerkt voor het beheer van de leden op basis van de vrijwilligers­overeenkomst; voor de organisatie van gidsbeurten op basis van contractuele relaties en van de fiscale wetgeving (vrijwilligersvergoeding); of voor communicatie over activiteiten van TOPA of van verwante organisaties op basis van uw blijken van interesse en toestemming.

TOPA bewaart deze gegevens tot het einde van uw interesse of maximaal zeven jaar na het einde van de relatie. TOPA verstrekt deze gegevens aan geen andere organisaties maar kan u namens hen mededelingen bezorgen.

U hebt het wettelijke recht op inzage, verbetering, beperking van de verwerking en schrapping van uw persoonsgegevens. U kunt dit recht uitoefenen door mededeling aan:

TOPA vzw
Heilige Geeststraat 23 bus 2, 2000 Antwerpen
E: info@topa.be

Klachten kunt u indienen bij:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
T: 02 274 48 00
E: commission@privacycommission.be