Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een dagje RUSLAND in Antwerpen

U aangeboden door Toerismepastoraal Bisdom Antwerpen vzw.

‘Een dagje Rusland in Antwerpen’? Dat lijkt vreemd! Het is inderdaad veel gemakkelijker om de band tussen Antwerpen en andere West-Europese landen na te gaan …, maar Rusland…

Deze contacten waren een stuk moeilijker omdat naar middeleeuwse normen Rusland bijna letterlijk de andere kant van de wereld was en bovendien vanuit Antwerpen moeilijk te bereiken. We mogen niet vergeten dat de belangrijkste transportwegen tot in de 19de eeuw waterwegen waren. Transport over land – met weinig verharde wegen en al bij al kleine karren – was bijzonder lastig. Het mag gek klinken, maar ook toen de schepen verbeterd waren en meer geschikt om de kustwateren te verlaten en grote zeeën over te steken, bleef Amerika gemakkelijker bereikbaar dan Rusland.

Het is pas vanaf de heropening van de Schelde in 1863 dat echt volwaardige economische en culturele banden tussen beide ontstaan.

Het was ook niet voor niets dat einde 19de eeuw het onderricht van het Russisch zoveel bijval genoot. Hoe heterogeen ook, de mensen uit het eens nog ruimere Rusland vormden hier ca. 1900, na de Nederlanders en de Duitsers, de derde grootste kolonie met een intens cultureel leven. Toch heeft dit zich nauwelijks weerspiegeld in het straatbeeld. Daarom zal deze wandeling met Russische verhalen des te verrassender zijn.

De Russische aanwezigheid in Antwerpen is ook vandaag niet onbelangrijk: zo’n 1600 inwoners hebben de Russische nationaliteit. Dit is zowat het dubbel van het aantal Amerikanen. Maar het voormalige ‘Rode Plein’ van Antwerpen, de concentratie van Russische handelszaken allerhande aan het Falconplein, is ook niet meer sinds de val van de Sovjetrepubliek. Daarom zal het des te meer ook zoeken zijn naar Russische producten.

En ‘de Russische beer’ hoef je in onze vermaarde Antwerpse Zoo ook niet te gaan zoeken. Deze gewone bruine beer werd enkel ten tijde van de Koude Oorlog als symbool van Sovjetmacht gehanteerd.

En laat het culinaire evenmin uw drijfveer zijn om met ons op stap te gaan, want van een eigen culinair aanbod is nauwelijks sprake, tenzij je denkt aan een Russische salade of een ‘café russe’, maar dan nog!

Ondanks dit alles vinden we voldoende sporen om u mee te nemen op een verrassend ‘dagje Rusland in Antwerpen’.

het TOPA-team

Alle teksten van deze reeks over Rusland staan ook hier samen in één afdrukbaar pdf-bestand

Handleiding

Deze wandeling wordt u aangeboden als: