Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Ons AANBOD voor SCHOLEN

Voor vele jongeren is de religieuze ruimte van een kerk een ongekende wereld. Dat gesloten boek willen wij graag samen met jongeren openen of ‘ontsluiten’. Een rondleiding in een prachtige, oude kerk hoeft door hen zeker niet als saai ervaren te worden. Door op enigszins speelse en interactieve wijze en vergelijkingen met vertrouwde fenomenen uit hún leefwereld willen wij jongeren helpen er wat meer thuis te komen. Door ‘het stof der eeuwen’ weg te nemen willen we met hen in voeling treden met de diepere bewogenheid van mensen die aan de oorsprong ligt van zoveel moois in deze schatten van kerken.

Hoe schitterend de kunstwerken van sommige kerken ook zijn, het is geen kwestie van ‘kunst om de kunst’. Het gaat om het verhaal van mensen die op zoek zijn naar meer zin in het leven en dat vinden in het christelijk geloof. Daar horen levendige Bijbelverhalen bij die soms door de meest beroemde kunstenaars van hun tijd in beeld zijn gebracht. Het christelijke geloof kleurt ook de voornaamste facetten van het leven: geboorte en opvoeding, relatie en beroep, ziekte en dood. Meer nog, in een gemeenschap draagt men ook zorg voor elkaar ‘in goede en in kwade dagen, in armoede-en rijkdom, in ziekte en gezondheid’. Ook dat uitgebreid palet van sociale inzet laat in een kerk sporen na.

En waar u misschien nog het meest van opkijkt, is hoe groot de waaier van themarondleidingen in een kerk wel niet is. Hoe ouder de kerk, hoe meer stijlen van de kunstgeschiedenis je er gaat kunnen herkennen. Soms kan je er de geschiedenis van een gemeente of een land op de voet volgen. Je ontmoet er voorname figuren van gekende families, wie weet kom je er ook jouw naam tegen! En natuurlijk kan je er meer kennis maken met Jezus. Naar aanleiding van de advent en de kersttijd kies je misschien voor de kerstrondleiding over Zijn geboorteverhaal. Wil je zien hoe het met Hem afloopt tot in de dood en over de dood heen, dan nodigen de Goede Week en de paastijd je uit voor een Paasrondleiding. Nog meer verrassend zijn misschien Jezus’ beste vrienden, de heiligen. Wat die al niet hebben meegemaakt! Echte helden. Of sta je liever stil bij de overledenen? wil je weten wat die wens ‘R.I.P.’ wel mag betekenen? Meer romantisch is de Sint-Valentijnswandeling over liefde in al zijn vormen. Of wil je je taalkennis verdiepen en ontdekken hoeveel zegswijzen te maken hebben met de Bijbel en het leven in de kerk? (bv. ‘stinkend rijk’ of ‘met zijn allen aan hetzelfde touw trekken’). Of ben je eerder een dierenvriend die wil ontdekken wat zo vele dieren hier in een kerk komen doen? Kortom, je zal ogen en oren tekort komen om alles te bewonderen. Kom na een eerste bezoek zeker nog maar eens terug!

Voor enkele kerken biedt TOPA aangepaste educatieve rondleidingen aan voor scholen. Deze rondleidingen passen volledig in het leerplan rooms-katholieke godsdienst voor het lager onderwijs in Vlaanderen. Bij dit aanbod zijn er de schoolrondleidingen in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en de Sint-Andrieskerk van Antwerpen. Voor de Sint-Janskerk van Mechelen is er ook al een Kerstrondleiding. Voor de Sint-Waldetrudiskerk van Herentals: zie www.topa-kempen.be. Scholen kunnen uiteraard ook kiezen voor een van de ‘algemene’ rondleidingen. Maar onderstaand aanbod speelt in zowel op de leefwereld van de jeugd als op het leerplan in Vlaanderen.

Aanbod voor het Basisonderwijs
in de OLV-Kathedraal

Prijs: gratis
Gids: € 95,00 (max. 20 leerlingen)
Reservatie: 3 weken op voorhand via
info@dekathedraal.be
of +32 (0)3 213 99 51
Praktische informatie

Aanbod voor het Basisonderwijs
in de Sint-Andrieskerk

Prijs: gratis
Gids: € 95,00 (max. 20 leerlingen)
Reservatie: 3 weken op voorhand via
wiske@topa.be
Praktische informatie

Aanbod voor het Middelbaar Onderwijs
in de OLV-Kathedraal

Prijs: Gratis voor scholen uit Provincie Antwerpen alsook tot 18 jaar, €10 voor wie ouder is.
Gids: €95,00  (max. 20 personen)
Reservatie: 3 weken op voorhand via info@dekathedraal.be of +32 (0)3 213 99 51
Praktische informatie