Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Tentoonstellingen door of met TOPA

Naast rondleidingen, publicaties, voordrachten en deze website zet TOPA zich bij gelegenheid ook in om actief mee te werken aan boeiende tentoonstellingen in een of andere “TOPA”-kerk.

Het aanbod valt uiteen in:

Lopende tentoonstelling(en)

Sint-Andrieskerk, Museum

 Een blik op het rijke verleden van de “Parochie van Miserie”

Lees meer…

Tentoonstellingen uit het verleden: het archief

1999
Antoon
van Dyck,
anders bekeken

lees meer…

2001
Anders gekleed, anders gedragen

lees meer…

2004
Rubens,
allesbehalve
wereldvreemd

lees meer…

2009-2019
RE.Ü.NIE

Van Quinten Metsijs
tot
Peter Paul Rubens

Lees meer…