Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Sint-Jacobskerk

Rondleidingen

voor individuele bezoekers

in het Nederlands
• elke dag: 14:00 tot 17:00
• rondleidingen verzorgd door de gidsen van de Onthaalgroep van TOPA, onder het motto: ‘Kunst zien: meer dan één ogen-blik’
• gratis

voor groepen

in meerdere talen
• Reservatie: e-mail sintjacobskerk@topa.be 
• De gespecialiseerde onthaalgidsen van TOPA willen graag – zo mogelijk – inspelen op specifieke belangstellingspunten van uw groep
• In meerdere talen mogelijk
• 95 EUR per gids en maximum 20 personen