Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Sint-Paulus, de Antwerpse dominicanenkerk, een openbaring.

De kapel van het Heilig Sacrament
en van de Zoete Naam Jezus

Bij grote gotische kerken is de zuidkant, de zonnekant bij uitstek, de aangewezen ruimte om de devoties rond Jezus’ stralende liefde in onder te brengen. In de middeleeuwen zijn het de devoties van het Heilig Kruis of van de Zoete Naam Jezus. In de 15de eeuw komt de devotie van het Heilig Sacrament op. Daarmee bedoelt men concreet het hostiebrood dat in de eucharistie­viering geconsacreerd wordt tot ‘het Lichaam van Christus’. Dit tastbare teken van Jezus’ aanwezigheid is het voornaamste van de zeven sacramenten en wordt onderbouwd door de katholieke leer van de transsubstantiatie. In de 19de eeuw was die van het Heilig Hart het populairst. Deze verschuiving in de devotie heeft zich bij de Antwerpse dominicanen binnen een en dezelfde broederschap voorgedaan, die van ‘de Soete Naem en het Heilig Sacrament’.

De wetenschappelijke verantwoording voor de gegevens in verband met De Sacramentskapel van de Sint-Pauluskerk te Antwerpen staat HIER.