Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Sint-Paulus, de Antwerpse dominicanenkerk, een openbaring.

De weekkapel

De aandacht gaat allereerst naar het grote aluminium kruis op een houten kader, achter het altaar, dat bestaat uit zes identieke panelen met de gekruisigde Christus. Met deze opstelling én met een bijbehorend gedicht wil de veelzijdige Charles Delporte (1977) aantonen dat de kruisdood van Christus een zich steeds herhalende liefdesdaad voor de mensheid is. De achtergrond van deze alugrafie in rood, zwart en goud is dan ook niet zo maar kosmisch.

Sint-Paulus - Het glasraam van de Scheldewijding in de weekkapel - Marc De Groot (1967-1970)

De eerste vier glasramen (Marc De Groot, 1967-1970) huldigen O.-L.-Vrouw van de Heilige Rozenkrans naar aanleiding van De overwinning van Lepanto. Bij de jaarlijkse processie van dat feest hoort ook De patroonheilige Paulus en De Scheldewijding, met het silhouet van de Sint-Pauluskerk. Nog steeds staat de broederschap te Antwerpen in voor de jaarlijkse processie op de eerste zondag van oktober.

Van de twee laatste glasramen (Herman Wauters) verbeeldt het eerste Het wapenschild van Autbertus van den Eede, bisschop van Antwerpen (1677-1678), met de wapenspreuk “Jure Jurando” (zweren onder ede), een toespeling op de familienaam van de schenker Jos Van den Eede. De Nederdaling van de Heilige Geest is aangebracht ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest van de parochie in 2003.

Wil het christelijke verhaal De Kruisweg herkenbaar blijven dan behoeft het ook in tijden van non-figuratieve kunst een minimum aan lijnenspel, zo ook in deze veertien staties, in Chinese inkt op plexiglas (Charles Delporte, 1979).

Het stenen beeld Maria met Kind (J. Williame, 1964) heeft veel weg van een traditionele ‘Sedes Sapientia’, waarbij het Kind troont op Maria.