Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Sint-Paulus, de Antwerpse dominicanenkerk, een openbaring.

De Mariakapel
en
Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans

Trouw aan de middeleeuwse traditie waarbij Maria een ereplaats krijgt aan de rechterzijde van Jezus op het kruis, is de Mariakapel voorzien aan de rechterzijde van het kruisvormig grondplan van de kerk; lees ‘iconografisch rechts’ van Jezus, Hij die aan de grondslag ligt van dit bedehuis. Merkwaardig genoeg krijgt het rozenkransgebed een geweldige stimulans door de politieke ontwikkelingen van (het christelijke) Europa. Op 7 oktober 1571 weten de Europeanen, de ‘christenen’, in de Zeeslag van Lepanto de dreiging van de Turken, de ‘mohammedanen’, een halt toe te roepen. Paus Pius V, zelf een dominicaan, schrijft de overwinning toe aan de kracht van het Rozenkransgebed. Dat geeft aanleiding tot het feest van ‘O.-L.-Vrouw van de Heilige Rozenkrans’, vastgesteld op de 1ste zondag van oktober.

De wetenschappelijke verantwoording voor de gegevens in verband met XXX in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen staat HIER.