Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Sint-Paulus, de Antwerpse dominicanenkerk, een openbaring.

Grondplan en legende

A.Hoogkoor met hoofdaltaar van Sint-Paulus
B.Koor met koorgestoelte
C.Toren
D.Schatkamer
E.Hal
F.Sacristie
G.Trap naar het dormitorium
H.Weekkapel 
I.Heilig-Sacramentsaltaar
J.Heilig-Kruisaltaar (kapel tegen het zuidtransept)
K.Mariakapel
L.Vieringaltaar
M.Preekstoel
N.Groot orgel en zangtribune
O.Kloosterpand
P.Kruisweg
Q.Balie
R.Gang naar Veemarkt
S.Calvarietuin