Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een BERGWANDELING in Antwerpen

Sint-Jacobskerk

Lange Nieuwstraat 73

De Sint-Jozefs- en de Driekoningenkapel van de Houtzagers (noordbeuk). Het altaar wordt als offertafel (1606) geduid door het middenstuk van de Predella: Christus aan het kruis (Hendrik Van Balen), met een licht heuvelig landschap achter het kruis.

De Sint-Janskapel (zuidbeuk). Tegen de zuidelijke muur, middenstuk van het drieluik: De Marteldood van Sint-Jacobus (Maarten De Vos, ca. 1595). Sint-Jacobus zit in het midden geknield en de handen gevouwen, bijgestaan door zijn volgeling, Josias. Een menigte toeschouwers rondom. De beul heft het zwaard op om Jacobus te onthoofden. Op de achtergrond bevindt hij zich met Johannes en Petrus op de berg Thabor om de Gedaanteverwisseling van Jezus te aanschouwen.

De Verrijzeniskapel kooromgang zuid). Op het vermeende werk van Van Dijck: Christus aan het kruis, ontwaart men op de achtergrond een zacht berglandschap.

De Heilig Sacramentskapel. Naast het Habsburgerraam de luiken van het altaarschilderij: Het Laatste Avondmaal (Cornelius van Dale, ca. 1590). Mozes en Aäron: de beide hoofdpersonages bevinden zich in een bergachtig landschap. Uit de hemel daalt het manna neer.
Abraham en Melchisedech: de beide hoofdpersonages bevinden zich in een berglandschap met een kasteel. Onderaan, achter hen, staat een leger.

Provisoir tegen een muur staat de Rust tijdens de vlucht naar Egypte, Ferdinand De Braekeleer (Antwerpen, 1792–1883). Maria met rood kleed en blauwe mantel, rust met het hoofd op een zak. Jozef zit naast haar met het Kindje op zijn schoot. Ze zitten vooraan in een grot, gezien vanuit de binnenkant, zodat een berglandschap zichtbaar is.

De Sint-Rochuspanelen (toegeschreven aan Hendrik Van Wueluwe, 1517)
De 12 panelen met het leven van Rochus van Montpellier (olieverf op panelen).

Paneel 8, Sint-Rochus trekt naar het woud. Rochus trekt op bedevaart naar Rome. Onderweg geraakt hij besmet met de pest. Op dit paneel schuilt hij even in het woud en bidt. Op de achtergrond wegeltjes in een heuvellandschap, die naar de bossen leiden. Aan de linkerkant zitten rijke lieden te eten en de hond neemt een broodje weg om naar Rochus te brengen.

Paneel 10, Een engel kondigt de genezing van Rochus aan: Rochus zit voor zijn hut terwijl de engel hem zijn genezing aankondigt. Op de achtergrond een berglandschap met kasteel.

Paneel 9, Rochus zegent in Piacenza de dieren. Op het voorplan zit Rochus met reisstok in de hand. Hij spreekt tot de dieren terwijl enkele mensen tussen de bosjes luisteren. Op de achtergrond een berglandschap met huizen en kastelen.

Paneel 11, Rochus wordt naar de gevangenis gebracht: terwijl Rochus door twee landsknechten naar de gevangenis wordt gebracht, zien we in de verte uit de bergen een leger opdoemen.