Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een BERGWANDELING in Antwerpen

Museum Plantin-Moretus

Vrijdagmarkt 22/23

Een Spaanse ‘Vandenberg’ bezorgt Plantin roem en werk

In 1549 komt Christopher Plantijn toe in Antwerpen en vestigt zich als boekbinder in de naburige Lombardenstraat. Drie jaar later verhuist hij naar de Twaalfmaandenstraat waar hij zijn eerste drukpers installeert. Even na zijn verhuis in 1557 naar de Kammenstraat (hoek met Gierstraat langs Westkant) verandert hij de naam in “Gulden Passer”. In deze nieuwe verkaveling van de Vrijdagse Markt vestigt Christopher Plantijn zijn drukkersatelier (huizen de Kleine en de Grote Valk). Het embleem De Gulden Passer wordt naar dit huizencomplex overgebracht. Hier wordt Plantijns beroemde werk, de Biblia Polyglotta gedrukt in vijf talen. De wetenschappelijk toezichter van dit immense vertaalproject is de Spaanse theoloog, Benito Arias Montano, alias Montanus (‘van den Berg’), afkomstig van Cantabrië, het bergachtige Noorden van Spanje. De roem en het succes van deze onderneming zal Plantin geen windeieren leggen. Hij verkrijgt de titel van ‘koninklijk aartsdrukker’ en het monopolie van liturgische boeken in het Spaanse wereldrijk.

In 1576 vestigt Christopher Plantijn zich in een pand met hoofdingang langs de Hoogstraat en achteruitgang op de Vrijdagmarkt. Vandaar uit breidt de drukkerij zich verder uit.