Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een BERGWANDELING in Antwerpen

Groendalstraat

Net buiten de tweede stadsvergroting, vlakbij de Lombardenvest en de Wiegstraat, liep hier van de hoger gelegen gasthuisbeemden een beek naar de lager gelegen Meir en die creëerde het zgn. Groene Dal. Bij de derde stadsuitbreiding (1291-1314) komt dit gebied binnen de bebouwde kom en ontstaat vermoedelijk ook deze straat. De schrijfwijze varieert: “tgroene dal” (1354), “den gruenendale” (1490), “Groendalstraetken” (1514).
Naar de straatnaam werden twee huizen genoemd: ‘Klein Groendal’ en ‘Groot Groendal’, op de hoek van de Groendalstraat en Grote Groendalstraat (huidige Wiegstraat).
De Bakkersgang staat in 1682 vermeld, en dit met 3 huisjes.

Groendalstraat °20
Groendalstraat °18 Bakkersgang