Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

De basis van een retabel. Net zoals het retabel kan de predella geschilderd of gebeeldhouwd zijn.