Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een BERGWANDELING in Antwerpen

Lourdesgrot

Sint-Paulusstraat 18-20

Zoals de calvarietuin aan de andere kant van de kerk in de 18de eeuw een ersatz bood voor de bedevaart naar Jezus’ heilige plaatsen in Jeruzalem, zo vormt de Lourdesgrot in de tuin van de Sint-Paulusstraat een vervangstuk voor de bedevaart naar het populaire mariale heiligdom van Lourdes (Frankrijk). De grot in gewapend beton (H. De Wit, 1908) is een van de talloze ‘grotteke’s in Vlaanderen die, zij het in kleiner formaat, getrouw dé grot Massabielle nabootsen waar Bernadette Soubirous in 1858 de verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw beleefd heeft. De veertienjarige Bernadette zit geknield op de grond en kijkt op naar ‘de Dame in het wit’ in de nis boven de grot.

Getrouw aan de boodschap van de verschijning en aan het beeld in de grot te Lourdes, staat geheel in het aureool de tekst: ‘Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis’. Beiden dragen de rozenkrans. Soms brandt iemand hier een kaarsje om heil te vinden, ongeacht al dan niet trouw kerkbezoek, ongeacht de ouderdom van het beroep uitgeoefend in het Schipperskwartier …