Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een BERGWANDELING in Antwerpen

Hoogstraat

Het Sint-Jansvliet in vervlogen tijden.

Vermeld in 1232 als ’alta platea’, in 1391 als ‘Hoochstrate’. Ze ontleent haar naam aan haar hogere ligging. Aan de westzijde begrensde ze de toen nog uitgestrekte zandplaat, die bekend stond als “het Zand”.

Aan de zuidzijde was de Hoogstraat begrensd door de Sint-Janspoort en de Sint-Jansbrug (cfr. de Sint-Jansvliet); aan de noordzijde door de IJzerenbrug van de Suikerrui.

Haarstraat (aanvankelijk ook Kleine Hoogstraat).

Reeds genoemd in oorkonde van de naburige Sint-Salvatorabdij. Vermoedelijk werd deze doodlopende straat vóór 1551 gezien als een soort naamloze gang bij de Hoogstraat.