Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een BERGWANDELING in Antwerpen

Rozenstraat

Ca. 1550 wordt deze straat geopend op het raamhof ‘de witte roose’. Ook de naam Bergstraat of Bergstraatje komt regelmatig voor of – specifieker – ‘Berchstraetken by de Osmerct’; dit om verwarring te vermijden met de Bergstraat bij de Vrijdagmarkt. Het reliëf daalde af van het Kipdorp naar de Paardenmarkt. Wellicht was het terrein tussen de Kattenstraat en de Ossenmarkt nog iets heuvelachtiger.