Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een BERGWANDELING in Antwerpen

Molenbergstraat

hoge molens vangen veel wind

Kipdorppoort Binnenkant circa 1850 vanuit de Molenbergstraat

Aanvankelijk was er een Molenbergstraatje (nu ‘Korte Winkelstraat’) uit de eerste helft van de 16de eeuw, dat uitgaf op de stadswal. Noordelijk hiervan stond tot ca. 1865 een heuvel met een windmolen: de Molenberg. De kunstmatige heuvel was een aarden ophoging die ontstaan was bij het uitgraven van de vesten. Reeds in 1495 is er sprake van een “wyntmolen metten berge”.
Bij de afbraak van de wallen wordt dit straatje verbreed en verlengd tot op de boulevard, maar krijgt voortaan de naam ‘Korte Winkelstraat’ om verwarring te vermijden met de nieuwe, huidige Molenbergstraat. In 1865 wordt deze op een gedeelte van de vroegere vestingwallen aangelegd als verlenging van de Tabaksvest (voorheen Sint-Jorisvest) en de Kipdorpvest.
Meer windmolens (‘windmolenparken’ avant la lettre) vond je op Stuivenberg, evenals op het Kiel.