Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een BERGWANDELING in Antwerpen

Bergstraat

Onder impuls van Gilbert Van Schoonbeke verhuisden rond 1547 heel wat brouwerijen die aan de Kammenstraat gevestigd waren naar de Nieuwstad. Op de gronden van waar voorheen de brouwerij “De Witte Valck” zich bevond opent hij het jaar daarop een nieuwe verkaveling met als straten Bergstraat en Valkstraat (nu Gierstraat genaamd). De Bergstraat dient als één van de toegangswegen van de nieuwe Vrijdagmarkt. De naam is afgeleid van het erf ‘Calvarieberg’ (‘Berg van Calvarien’), waar deze straat op geopend is.

Alle huizen werden in een bouwcampagne opgetrokken. Zoals bij dergelijke bouwprojecten meermaals het geval is, zoekt men dan een gemeenschappelijk motief voor hun benamingen. Hier krijgen alle de naam van een berg. Aan de noordzijde: Venusberg, Maagdenberg, Rattenberg, Rousselberg, Alvenberg; aan de zuidzijde: Molenberg, Hondsberg, Lammerenberg, Keienberg, Kattenberg, Blijenberg, Geitenberg, Olivetenberg of Berg van Oliveten, Leeuwenberg en Berg van Thabor.