Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Sint-Andrieskerk, Antwerpen

Het koor

In deze doopvont werden o.m. de beroemde Vlaamse schrijvers Hendrik Conscience (1812) en Lode Zielens (1903) tot christen gedoopt.

 

Koorgestoelte (eind 16e eeuw)

 

De engelbewaarder, schilderij van Erasmus Quellinus II (1667).

Vrouwe Fortuin verleidt een jongeman drievoudig: ze biedt de lauwer­kroon van de roem en een gouden ­kroon van de macht aan terwijl ze met de scepter de rijkdom aanwijst in de zakken met goud­stukken.

Schilderijtjes van de 36 heiligen, op paneel, Theodoor Boeyermans, 17de eeuw.

Na de opheffing van de Antwerpse abdij van Sint-Salvator, in de Pieter Potstraat, vinden in 1802 de relieken van 36 heiligen een nieuw onderkomen in de kerk. In 1845 maakt Jan Pieter Antoon Verschuylen er het enorme zilveren reliekschrijn voor, dat door 16 mannen in de magnifieke processies van weleer werd meegedragen. Vandaag kan het schrijn bewonderd worden vooraan in de kerk, naast de ingang.

De bijhorende 17de– -eeuwse panelen van de heiligen hangen merendeels boven in het koorgestoelte. Ter gelegenheid van de processie werd de ganse verzameling tentoongesteld op een enorm voetstuk in het midden van de kerk. Verschillende soorten heiligen zijn aanwezig: martelaren, met onder andere Sint Agatha, die een borst aan amputatie verloor; Sint-Anselmus als een spirituele schrijver; Sint-Egidius als de kluizenaar; Sint-Ivo, een sociaal geïnspireerde advocaat die ‘pro Deo’ werkte; en een voorbeeld van liefdadigheid met Sint-Elisabeth van Hongarije. Kijk goed en je merkt dat acht foto’s van recentere heiligen werden toegevoerd: tussen hen Thomas More, pater Damiaan, en Edith Stein. Een spiegel vormt het eindpunt: kan je de mogelijk nieuwe heilige ontdekken?