Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Een versierd(e) kist(je) waarin een reliek wordt bewaard.