Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Sint-Andrieskerk, Antwerpen

De Levensreis

Een rij schoenen in oplopende maten beeldt de levenswandel uit van begin tot einde, anders gezegd: tot je – hier ook letterlijk – het hoekje omgaat. Zoek waar jij je situeert op deze levensreis. Wie het schoentje past, trekke het aan (maar nu minder letterlijk te nemen).

Op het einde staat een reiskoffer met de vraag:

‘Wat neem jij mee op je laatste reis?’

Schud goed met de valies en vind het antwoord:

‘Niets materieels!’

Wat je wél meeneemt is al wat je in je leven goed, waar en schoon gerealiseerd hebt.

Het parcours eindigt bij het monument voor de overledenen waar water opborrelt in het wijwaterbekken. In een van de laatste verzen van de Bijbel vinden de overlevenden hun hoop:

‘Wie dorst heeft zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water dat eeuwig leven geeft’ (Apoc. 21:6).