Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Sint-Andrieskerk, Antwerpen

De toren

In 1755 stort de oorspronkelijke, gotische toren in en wordt hij vervangen door de huidige barokke met een open, houten lantaarn. Zijn symboolkarakter getrouw wijst ook deze met zijn 58m hoogte naar God in wie de mens – uiteindelijk – zijn ware bestemming vindt. Bij de Belgische onafhanke­lijk­heids­strijd fungeert de toren als uitkijkpost voor Koning Leopold I om de Hollandse bezettings­troepen in het Zuid­kasteel gade te slaan. Om herhaling van het scenario anno 1755 te voor­komen, wordt de lantaarn in 1968-‘75 her­opgebouwd.