Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Sint-Andrieskerk, Antwerpen

Het interieur

Koor, georiënteerd naar de opkomende zon, symbool van Jezus’ Licht.

De Mariakapel, rechts van het kruis gevormd door het grondplan van de kerk.