Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Sint-Andrieskerk, Antwerpen

Kapel van het Heilig Sacrament

Alhoewel de kapel dateert uit het einde van de 17de eeuw, is de bouwstijl gotisch. Niet toevallig staat de kapel aan de zuidzijde van de kerk, omdat het overvloedige zonlicht Jezus’ liefdevolle aanwezigheid symboliseert. Die liefde wordt gevierd in de Eucharistie, ‘het Heilig Sacrament’, bij het breken van het brood, zoals Jezus dit bij het Laatste Avondmaal heeft voorgedaan.

Het Laatste Avondmaal prijkt dan ook als altaarstuk in deze kapel (Pieter I Eyckens). Het verraad van Judas is mogelijk een zinspeling of de gelovige al dan niet waardig genoeg is om de communie te ontvangen.

De twee horizontale panelen tegen de koorwand (Frans II Francken, ca. 1640) maakten een geheel uit met het vroegere altaartriptiek. Het gaat telkens om een tafereel uit het Oude Testament waarin brood een centrale rol speelt. De ontmoeting van Abraham en Melchisedech en Het wonder van het manna in de woestijn vormen de voorafbeelding van het Laatste Avondmaal en als dusdanig van de Eucharistie.

De broederschap van het Heilig Sacrament is tot vandaag actief. Achter het gestoelte is de volledige lijst te vinden van alle kapelmeesters die er sinds 1589 dienden: een getuige van een onverdroten inzet door de tijden heen.