Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een dagje NEDERLAND in Antwerpen

Zeeuwse Korenmarkt

aan de Schelde, achter het oude Loodswezengebouw

Zeeuws koren naar Antwerpse loodsen

Een stad moet eten. Vandaar dat er in Antwerpen tientallen straten en pleinen de naam ‘markt’ dragen. Groenten, vlees, vis en zuivelproducten konden maar een beperkte tijd bewaard worden en werden dus in de onmiddellijke omgeving van de stad geproduceerd. Het enige voedingsproduct dat lange tijd kon worden bewaard, was graan en bijgevolg kon het worden geïmporteerd. Veel graan kwam uit de Baltische staten, maar ook uit Zeeland. Vandaar dat deze plek, waar de graanschepen aanmeerden, Zeeuwse Korenmarkt wordt genoemd. Graan was trouwens niet het enige product uit Zeeland dat hier werd verhandeld. Ook meekrap was belangrijk – niet om te eten, maar als kleurstof. Met de dikke wortelstokken van deze plant werd een rode kleurstof gemaakt om wol te verven. Het is waarschijnlijk niet toevallig dat we niet zover hier vandaan de Verversrui vinden.

Het loodswezen aan de Scheldeoever

Het grote eclectische gebouw staat bekend als het Loodswezen. Het ietwat pompeuze karakter van dit bouwsel en de toren heeft als doel om schepen die uit de Scheldebocht komen en zo bij Antwerpen aankomen, te verwelkomen maar meteen ook duidelijk te maken dat ze in een belangrijke havenstad aanmeren. Bovenaan zien we hoe Brabo de gasten welkom heet of uitwuift, al naargelang van de richting dat ze varen. Over Brabo en de Nederlanders kan u meer lezen in het stukje over de Grote Markt.

Tot voor enkele jaren was de administratie van de Vlaamse rivier- en dokloodsen hier gevestigd (nu in de Tonetlaan op Linkeroever). De Schelde is een verraderlijke rivier met zandbanken en allerhande stromingen (o.a. door de getijdewerking, die in Antwerpen veel sterker is dan aan de kust). Daarom is het noodzakelijk dat loodsen de scheepskapiteins adviseren tijdens hun vaart op de Schelde. De rivierloodsen begeleiden de schepen op het traject Vlissingen-Antwerpen. Vermits de schepen hierbij een stuk door Nederland varen, wordt 27,5% van de loodsdiensten door Nederlandse loodsen verzorgd. Voor hen werd een kleine honderd jaar geleden het gebouw wat meer stroomafwaarts gebouwd, dat enigszins lijkt op een villaatje uit een parkwijk.