Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een dagje NEDERLAND in Antwerpen

Hotel de Proli

Groenplaats 41-42

asiel voor Nederlandse vluchtelingen

In 1787 woedde in Nederland een korte burgeroorlog. De zgn. Patriotten wensten meer democratie en kwamen in opstand tegen het absolutisme van stadhouder Willem V. Het kwam tot een gewapend conflict, waarbij Willem V de hulp inriep van zijn schoonbroer, Frederik Willem II van Pruisen. Hierdoor ontvluchtten zo’n 40.000 Nederlanders hun vaderland, vnl. naar de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk. Maar Antwerpen was ook toen het meest nabije buitenland en zo streken een groot aantal Nederlandse handelaren in onze stad neer. Onder hen de familie Van der Sluys uit Breda, die het Hotel de Proli huurde.

Vanop de begane grond ziet u niet meteen dat dit een historisch pand is: een (weliswaar grote) apotheek en een winkel. Wanneer u uw ogen wat hoger richt, erkent u de gevel van een 18de-eeuws stadspaleis (ofte hotel).

In 1926 werd dit herenhuis grondig verbouwd. Daarvoor werd een beroep gedaan op de uit Amsterdam afkomstige architect Joseph de Lange, die er prompt twee verdiepingen aan toevoegde.

Op de vlucht naar Nederland in 1914

In 1895, toen Joseph de Lange twaalf was, verhuisde de familie van Amsterdam naar Antwerpen. Zijn vader was een joodse diamantair en rond die tijd begon de Antwerpse diamantsector te herleven ten koste van die van Amsterdam. Joseph de Lange studeerde aan de Antwerpse academie en was volop actief in het Antwerpse culturele leven. Tweemaal ging ook hij op de vlucht. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verhuisde hij met zijn gezin naar het neutrale Nederland (Den Haag) en op de vooravond van de Tweede Wereldoorlog naar de Verenigde Staten. Telkens keerde hij naar Antwerpen terug.