Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een dagje NEDERLAND in Antwerpen

Frans Halsplein

Hollandse Gouden Eeuw met dank aan Antwerpen

We kennen Frans Hals als één van de grote meesters van de Hollandse Gouden Eeuw, maar zijn wieg stond in deze buurt. Vandaar dat dit plein zijn naam heeft gekregen.

Frans Hals werd geboren in 1582. Zijn vader was een Mechelse stoffenhandelaar die zich in Antwerpen had gevestigd, maar rond 1586 naar Haarlem verhuisde. Of deze verhuizing was ingegeven door godsdienstige of economische motieven is niet geweten. In 1585 werden de Antwerpse protestanten voor een ultimatum geplaatst: binnen de vier jaar moesten ze zich bekeren tot het Roomse geloof of de stad verlaten. Dit zou voor de familie Hals een motief kunnen geweest zijn. Anderzijds moeten we ook beseffen dat de economie vanaf 1585 veel te lijden had onder de sluiting van de Schelde en dat Haarlem een belangrijk textielcentrum was, waar vader Hals goede zaken kon doen.

Frans Hals is niet de enige grote naam van de Hollandse Gouden Eeuw met Antwerpse wortels. Constantijn Huygens ontmoetten we reeds op de Theodoor van Rijswijckplaats. Zijn tijdgenoot Joost van den Vondel had ook een band met onze stad. Hij werd geboren in Keulen in 1587 uit Antwerpse ouders. Deze waren doopsgezind en verlieten Antwerpen in 1582 – dus tijdens het Calvinistisch bewind. Dopers konden het minst op tolerantie rekenen en mogelijk voelde de familie Vondel zich in Antwerpen niet volledig veilig. Toen Joost negen was, verhuisde het gezin naar Amsterdam.