Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een dagje NEDERLAND in Antwerpen

Van Ertbornstraat

De spagaat van van Ertborn

Wanneer u van het Operaplein naar het Centraal Station over de De Keyserlei, is de eerste straat aan uw linkerkant de Van Ertbornstraat, genoemd naar baron Florent van Ertborn, Antwerps burgemeester van 1817 tot 1828. Dit wil zeggen dat hij veruit het grootste deel van de tijd aan het roer van onze stad stond toen zij deel uitmaakte van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, onder Willem I. Hij herinnert ons dus aan de tijd toen de huidige Benelux één staat vormde.

Onder het bewind van van Ertborn bloeide de stad op. De haven floreerde en de eerste stadsschool werd opgericht. Van Ertborn was ook erg begaan met de cultuur en legde een uitgebreide kunstverzameling aan van vnl. schilderkunst uit de 15de en 16de eeuw.

In 1828 werd hij benoemd tot gouverneur van Utrecht, waardoor hij niet in Antwerpen was op het moment van de Belgische omwenteling. Als overtuigd orangist weigerde hij naar zijn geboortestad terug te keren, alhoewel hij bij de eerste ‘Belgische’ gemeenteraadsverkiezingen in 1830 meer dan 65% van de uitgebrachte stemmen behaalde. Anderzijds werd hij in Nederland verdacht van Belgische sympathieën, zodat hij in 1831 uit zijn ambt werd ontzet.

De tragische spreidstand waarin Florent van Ertborn zich de laatste tien jaar van zijn leven bevond, werd duidelijk bij zijn dood. Hij stierf in Den Haag – hij was dus in Nederland gebleven – maar hij liet zijn onschatbare schilderijencollectie na aan de academie van zijn geboortestad, Antwerpen. Op die manier legde hij de basis van de verzameling Vlaamse Primitieven en Maniëristen van het KMSKA. De straatnaam hier dateert van 1869.