Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een dagje NEDERLAND in Antwerpen

Het MAS

Hanzestedenplaats

Nederlanders geven het Antwerps museum

Dit is het gebouw dat er mee heeft voor gezorgd dat deze buurt, die tot het begin van deze eeuw verloederd was, opnieuw bruist van leven. Het was schepen van cultuur Erik Antonis die nadat hij intendant was geweest van “Antwerpen ‘93” vond dat Antwerpen nood had aan een nieuw museum: het Museum Aan de Stroom. Het ontwerp van het architectenbureau Neutelings-Riedijk uit Rotterdam kreeg de voorkeur. De kandidaat-ontwerpers kregen de beschikking over het hele schiereilandje tussen de twee dokken, maar in tegenstelling tot de meeste andere koos Neutelings-Riedijk ervoor om een groot deel van deze plek open te laten: een gebouw dat de aandacht wil trekken, moet ruimte hebben. Het feit dat de rode steen die zo kenmerkend is voor het gebouw ook in het plein ervóór wordt gebruikt, maakt duidelijk dat alles één geheel vormt. Voor het gebouw zelf gingen de architecten speels om met het begrip “stapelhuis” (we bevinden ons nu eenmaal in de buurt van oude stapelhuizen). Elke verdieping is a.h.w. een grote container. In plaats van deze “containers” mooi – maar saai – op elkaar te zetten, kozen ze ervoor om dat geschrankt te doen. Op die manier ontstaat binnenin een spiraalvormige wandelweg die de bezoeker helemaal tot op het dak leidt, van waar men een prachtig uitzicht heeft over de stad en de stroom. Onderweg naar boven kijkt men op elke verdieping vanuit een ander standpunt naar de stad en / of de Schelde: een boeiende ervaring.

Interessant is ook dat het museum sinds 2015 een Nederlandse directeur heeft: Marieke van Bommel.

Zie je dubbel of ligt het aan de vensters?
MAS = Museum Aan de Stroom
Wijds uitzicht op 't Stad