Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Op reis in eigen stad

Een dagje NEDERLAND in Antwerpen

Tine en haar man Eduard Douwes Decker
alias MULTATULI

Wat verderop, in de Twaalfmaandenstraat, die naar de Handelsbeurs leidt, stond in 1817 de wieg van Everdina Huberta barones van Wijnbergen, beter bekend als Tine, de vrouw van Eduard Douwes Dekker ofte Multatuli. Deze laatste verbleef trouwens zelf enige tijd in de Gramayestraat, die parallel loopt met de Twaalfmaandenstraat. Dat was in 1859, toen hij berooid door Europa rondzwierf nadat hij ontslag had genomen als koloniaal ambtenaar op Java. Op het einde van dat jaar zou hij in Brussel zijn fameuze ‘Max Havelaar’ schrijven.

Alhoewel ze in Antwerpen werd geboren, was Tine van Wijnbergen een Nederlandse dame, van wie de voorouders uit Gelderland afkomstig waren. Antwerpen was echter geen buitenland: het maakte nu eenmaal deel uit van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Haar vader was tweede luitenant van de infanterie en gekazerneerd in Antwerpen. Lang heeft zij niet in Antwerpen gewoond. Toen haar moeder in 1823 overleed, woonde het gezin reeds in Breda. Tine van Wijnbergen mag dan wel officieel de titel van barones gedragen hebben, vermogend was ze niet. Integendeel. Het is niet altijd goud wat blinkt…