Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Kerstwandeling in Antwerpen

Sint-Carolus Borromeuskerk, de voorgevel:
‘alle zegen komt van boven’

Hendrik Conscienceplein

Antwerpen Sint-Carolus Borromeus, fronton

Alle zegen komt van boven, kijk maar naar het fronton, maar wat betekent ‘zegen’ in 2021?

Het begrip ‘zegenen’ betekent zoveel als ‘een (gunstig) voorteken geven’, ‘een positief teken geven’, net iets meer dan een gewone ‘groet’.

Hoog in de gevel is dat wat Jezus doet, hier vanop de knie van zijn moeder.

Beide zitten onder een sierlijk baldakijn, zijdelings met een afhangend gordijn dat door een engel wordt opengehouden.

Antwerpen Sint-Carolus Borromeus, voorgevel

Doet dit je niet denken aan een theater?

De Jezuïeten die deze kerk bouwden gebruikten de moderne media van de 16e en 17e eeuw en het interieur is echt opgevat voor spektakel.

Ook de gevel is ‘spectaculair’ als een voorproefje, bij dag en nacht zichtbaar, van de vreugde die binnen geboden wordt.

Ook als er binnen geen Artiestenmis of concert aan de gang is, zie je op de gevel twee bazuin blazende engelen aan de hoofdpoort en op de doorlopende fries muziekinstrumenten, blaas- en strijkinstrumenten en een positieforgel en zelfs een partituur op de korte noordelijke zijkant.

De gewijde muziek maakt voor de gelovige de eucharistieviering nog meer dan anders een feestelijk gebeuren, zeker op een hoogdag als Kerstmis, met nachtmis en dagmis.

Blaas- en strijkinstrumenten
Herautengelen
Positieforgel