Antwerpen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

Kerstwandeling in Antwerpen

Sint-Andrieskerk – Kerststal en Kerstmis 

Ook dit jaar is de kerststal actueel.

De herders en de Wijzen met een mondmasker.

De geschenken van de Wijzen zijn wel erg nuttig.

De eerste, gewapend met een microscoop, biedt Jezus het meest gegeerde nuttige geschenk aan. Jawél! Het wonder waar sommigen op hopen, komt er – God zij dank – via het vernuft van de mens. Hopelijk hebben alle bewoners van deze planeet er – zonder financieel onderscheid – er baat bij.

De tweede Wijze staart door zijn telescoop naar het wonderlijke universum, op zoek naar een bijzondere ster.

En de derde met zijn stethoscoop onderzoekt het hart van de mens.

Staat de telescoop symbool voor de Hoop en de microscoop voor het Geloof dat elke kleine geste grote wonderen kan verrichten, dan staat de stethoscoop voor de Liefde die kan luisteren naar wat er leeft in eenieders hart.